Állványozás, állvány bérbeadás Szombathely
Baloghállvány - Szombathely

Állványozás, homlokzati állvány bérbeadás, guruló állvány bérbeadás

Adatvédelmi szabályzat

A www.baloghallvany.hu weboldal üzemeltetője és tulajdonosa (a továbbiakban: Üzemeltető) tájékoztatja a weboldal látogatóit a személyes adatok kezeléséről, az adatok védelméről, valamint a látogatók ezekkel összefüggő jogaikról és jogérvényesítési lehetőségeikről.

Üzemeltető/Adatkezelő:

Név: Balogh Ács- Állványozó Kft.
Székhely: 9700 Szombathely, Farkas K. u. 10.
Levelezési cím: 9700 Szombathely, Farkas K. u. 10.
Adószám: 13111533-2-18

Elérhetőségek:

Telefon: 06 (30) 9360-451
E-mail: baloghallvany@baloghallvany.hu

Személyes adatnak minősül minden olyan információ, amely azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozik.

Kezelt adatok:

A weboldal használatához a látogatóknak általában semmilyen adatot nem kell Üzemeltető részére megadni. Egyes szolgáltatások és funkciók használatához szükséges lehet, hogy meghatározott személyes adatait Üzemeltetőnek megadja.

Weboldalunkon lehetőséget biztosítunk látogatóinknak önkéntes kapcsolatfelvételre. A kapcsolat felvétele történhet telefonon vagy e-mailen keresztül. Kapcsolatfelvétel esetén a látogató hozzájárul a kapcsolattartáshoz szükséges alábbi személyes adatok kezeléséhez:

Weboldal használata során anonim módon rögzítésre kerülhet a látogatásának kezdő és befejező időpontja, Ip címe, illetve látogató számítógépének/eszközének beállításától függően eszközének egyes adatai, a böngészőjének és az operációs rendszerének típusa és azoknak verziószámai. Üzemeltető ezen adatokat semmilyen célra nem használja, soha nem kapcsolja össze személyes adatokkal

Üzemeltető felhívja a figyelmet, hogy weboldalon kiskorúak (a vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével) személyes adatot csak akkor adhatnak meg, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.

Érintettek köre: A weboldal látogatói, felhasználói.

Az adatkezelés célja:

A weboldalon kapcsolatfelvételt önkéntesen kezdeményező látogatók és az Üzemeltető közötti kapcsolattartást szolgálja. Más célra adatkezelés az Üzemeltető részéről nem történik.

Az adatkezelés jogalapja:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett látogató hozzájárulása.

A hozzájárulást a látogató kezdeményezésére a weboldalon található kapcsolatfelvételi lehetőségek használatával, illetve a kérdéses adatok önkéntes közlésével adja meg.

Az adatkezelés időtartama:

A személyes adatokat az Üzemeltető az adatkezelés céljának fennállásáig, illetve az érintett hozzájárulásának módosításáig, vagy visszavonásáig kezeli. A módosítási és a visszavonási kérelmet célszerűen a kapcsolatfelvétellel megegyező módon kérjük megtenni.

Adatfeldolgozó - Tárhely szolgáltató:

Rackhost Zrt.
Székhely: 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.
E-mail cím: info@nextserver.hu
Telefon: +36 1 445 1300
Fax: +36 1 700 1650
Adószám: 25333572-2-06
Cégjegyzékszám: 06-10-000489

Adatbirtokos jogai:

Ügyfélkapcsolat:

A látogató személyes adatait az Üzemeltető kizárólag kapcsolattartásra használja, nem publikálja, harmadik személy részére nem adja át, ha csak azt jogszabály és/vagy törvényi előírás nem írja elő. Ugyanez igaz az adatfájlok használatával az Üzemeltető kezelésébe került adatokra is.

Üzemeltető kapcsolattartás céljából telefonon, e-mailben, vagy az érintett kérésének megfelelően, az általa megadott levelezési cím felhasználásával postai úton veheti fel vele a kapcsolatot, figyelembe véve az általa preferált kapcsolattartási módot.

Üzemeltető valamennyi érintettre vonatkozó adatot bizalmasan kezel, az adatok biztonságára nagy hangsúlyt fektet a törvényi előírásoknak megfelelően.

Cookie (süti) kezelés:

A weboldal nem használ cookie-kat!

A weboldal külső, harmadik személy weboldalára mutató linkeket is tartalmazhat. Ha látogató harmadik személy által működtetett weboldalakra irányuló linkekre kattint, Üzemeltető kéri, hogy vegye figyelembe, hogy ezen weboldalak saját adatvédelmi szabályzatta és/vagy cookie kezelési szabályzattal rendelkeznek, így ezen weboldalak használatakor ajánlott az adott szabályzatok elolvasása.

Jogorvoslati lehetőségek:

Amennyiben a látogatónak kérdése, észrevétele merülne fel az adatkezeléssel kapcsolatban, illetve adatbirtokos jogait szeretné érvényesíteni, úgy az elérhetőségeknél megadott módokon (e-mail, telefon) léphet kapcsolatba az adatkezelővel.

Az érintettnek a személyes adatok védelméhez fűződő jogának megsértése esetén, illetve az érintettnek az Üzemeltető által adatainak kezelésével összefüggésben meghozott döntésével nem ért egyet, úgy jogait érvényesítheti:

A fentiekről, valamint az személyes adatok védelmével kapcsolatos vonatkozó részletes törvényi rendelkezésekről a következő törvényekben tájékozódhat a látogató:

Módosítás

Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi szabályzat bármikor módosításra kerülhet. Látogató köteles időről-időre ellenőrizni az Adatvédelmi szabályzatot, hogy az esetleges változásokról tudomást szerezzen.

Utolsó módosítás dátuma 2022.07.26.